Kontakt

Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych "PULS" w Pile
ul. Rydygiera 1
64-920 Piła

 

 

Rejestracja do poszczególnych poradni może odbywać się osobiście , przez osoby trzecie oraz telefonicznie na niżej podane numery telefonów:

    (067) 210 66 28 poradnia: neurologiczna, chorób płuc i gruźlicy dla dzieci, alergologiczna, logopedyczna

(067) 210 66 29 poradnia: chirurgii dziecięcej, leczenia bólu, reumatologiczna,
(067) 210 66 30 poradnia: kardiologiczna dla dorosłych i dzieci, urologiczna

(067) 210 66 38 poradnia: okulistyczna, otolaryngologiczna
(067) 210 65 69 poradnia: dermatologiczna

(067) 210 66 56 poradnia: położniczo-ginekologiczna

(067) 210 65 99 poradnia: chirurgii onkologicznej

(067) 210 63 07 poradnia: chorób płuc i gruźlicy dla dorosłych, pulmonologiczna

 

 

Sekretariat

Katarzyna Czerwińska

 

Dyrektor Zarządzający

Grażyna Budasz

tel. (067) 210 66 93


Dyrektor Medyczny

Tomasz Prałat

tel. (067) 210 66 95


Naczelna Pielęgniarka

Sabina Leszczyszyn

tel. (067) 210 66 95